Korapim

Korapim is een dynamisch PIM systeem waarmee voor elke klant een PIM toepassing op maat wordt geconfigureerd voor het beheer van hun productinformatie. Het is geschikt voor kleine en grote gebruikers. Het standaard platform zorgt voor een snelle implementatie. Het configureren op maat met bijhorend advies is de sleutel tot een toepassing die snel wordt opgenomen in de onderneming. Een investering die zichzelf gemakkelijk terugverdient.

Standaard PIM systeem, implementatie op maat

Elke onderneming is specifiek. Elke onderneming heeft zijn eigen manier van werken, zijn eigen processen. De beste manier om dit te ondersteunen is software die op maat geconfigureerd is. Op die manier werkt de gebruiker op schermen die perfect zijn afgestemd op zijn taken en verantwoordelijkheden. Geen knop te veel en geen veld te weinig.


Korapim is een PIM systeem met een standaard platform en een implementatie op maat. De basis, de motor die alles doet draaien, is bij elke installatie dezelfde. Bijgevolg een prijsgunstige oplossing. De configuratie van wat de gebruiker ziet en kan doen is volledig op maat en aangepast aan de eigen producten en processen.

Standaard Platform

Snelle implementatie

Het standaard PIM systeem van Korapim is onmiddellijk geïnstalleerd. Bij de uitvoering van een PIM project gaat alle aandacht naar de specifieke productstructuur van de klant. Er wordt gekeken naar hoe, waar en door wie productinformatie wordt verzameld en gebruikt.

De hoofdactiviteit van een Korapim implementatie is het vastleggen van de best mogelijke productstructuur. Eens die oefening achter de rug wordt op een geautomatiseerde manier de configuratie op maat uitgevoerd.

Snelle Implementatie

Advies

Bij vele software projecten bestaat de uitdaging erin om de manier van werken van een onderneming te wringen en plooien in een voorgekauwde oplossing. Bij Korapim is de implementatie op maat.

Samen met de klant zoeken we naar de beste manier om productinformatie te structureren en te gebruiken. Door ervaring in andere projecten in verschillende sectoren brengen de Korapim consultants een pak advies mee waarmee de klant tot heldere inzichten komt.

Advies

Future-proof

Het standaard Korapim platform is bij elke klant hetzelfde. Aanpassingen en uitbreidingen zijn steeds voor iedereen beschikbaar. Elke klant kiest zelf of hij een nieuwe functionaliteit wenst te gebruiken.

De configuratie van Korapim wordt per klant aangepast op vraag van de klant. Zo blijft de voorkant (dit wat de gebruiker ziet en dit wat hij kan doen met Korapim) steeds op maat van de klant. Tegelijkertijd blijft steeds de mogelijkheid om nieuwe zaken toe te voegen uit het standaard platform dat verder blijft evolueren.

Future Proof

Open voor integraties

Het verzamelen en beheren van productinformatie is geen doel op zich. De informatie dient om gebruikt te worden. Zowel het verzamelen als het gebruiken moet zo efficiënt mogelijk gebeuren.

Korapim is voorzien om gemakkelijk te koppelen aan andere systemen, zowel om informatie binnen te halen als die te verspreiden naar de verschillende gebruikers. Zo zorgt een koppeling met een ERP systeem ervoor dat de basisinformatie van een product automatisch in Korapim terecht komt. Via een integratie met een klantenportaal kan een distributeur een gepersonaliseerde productfolder afhalen steeds met de meest recente informatie.

Open Voor Integraties

Geschikt voor klein en groot

Heb je een groot productassortiment nodig om Korapim te gebruiken? Het aantal producten is niet de meest bepalende factor. Belangrijker is te kijken naar de voordelen die het gebruik van een PIM systeem met zich meebrengt en of dit in verhouding staat tot de investering.

De voordelen bestaan enerzijds uit besparing van tijd en een kleinere foutmarge. Anderzijds biedt goed gestructureerde en gemakkelijk bereikbare productinformatie opportuniteiten voor een verbeterde dienstverlening of een aanbod van nieuwe diensten of producten.

Geschikt Voor Klein En Groot

Multi-taal

Korapim is een Belgisch product. Veel onderneming zijn export gericht. Hoe beter je klanten, distributeurs, invoerders en agenten in hun eigen taal kan bedienen, hoe beter. Multi-taal zit ingebakken in Korapim. Je kan in de toepassing vertalingen toevoegen of via export & import van een rekenblad. Het aantal talen is onbeperkt.

Mulit Taal

Productinformatie beheer aangepast aan jouw onderneming?

Laat ons beginnen met een gesprek

Na het gesprek krijg je een adviesrapport met:

  • Zicht op de voordelen
  • Raming van de investering
  • Aanpak van het project

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen