Aanpak

Een goed beheer en gebruik van productinformatie heeft meer te maken met inzicht en gezond verstand en minder met een software systeem. Bij de implementatie van een PIM systeem legt Korapim de nadruk op de productinformatie zelf. De Korapim consultants zoeken samen met de klant naar de beste manier om de productinformatie te structureren, te verzamelen en te gebruiken. Als dat geregeld is, dan gaat het installeren van het PIM systeem zo goed als vanzelf.

1

Analyse

Vooraleer we samen aan het project beginnen is het belangrijk om het veld in kaart te brengen. Volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat zijn de doelstellingen? Er wordt bekeken welke zaken er beter kunnen en ook welke opportuniteiten er zijn. Voor beide punten worden meetbare resultaten vooropgesteld.
  • Waar komt de productinformatie vandaan? Zowel de bestaande als nieuwe bronnen worden bekeken. Mogelijke koppelingen met andere systemen worden geïdentificeerd.
  • Hoe ziet de productinformatie er uit? We kijken onder andere naar het aantal producten en productgroepen, kenmerken, talen, varianten en configuraties.
  • Welke processen moeten ondersteund worden? De taken en verantwoordelijkheden worden opgelijst van elkeen die betrokken is bij het verzamelen en beheren van productinformatie.
  • Waar worden de productgegevens gebruikt? Sommige gebruikersrollen bevinden zich binnen de onderneming zoals bv. marketing, product management en kwaliteitsmanagement. Andere gebruikersrollen bevinden zich buiten de onderneming zoals bv. klanten, leveranciers, distributeurs en invoerders. Ook hier worden mogelijke koppelingen met andere systemen geïdentificeerd.

Een analyse heeft een doorlooptijd van gemiddeld 3 weken. Het resultaat is een rapport met een beschrijving van de visie en scope van het project, een plan van aanpak met timing dat beschrijft wie wat doet en wanneer, hoe het team verantwoordelijk voor de uitvoering is samengesteld en een budgetraming.

2

Structureren van de productinformatie

3

Configuratie van Korapim

4

Inbrengen data

5

Integratie met de bedrijfsprocessen

Advies, begeleiding en opleiding

Dit is geen echte stap. Het is een permanente activiteit die steeds aanwezig is gedurende het volledige project en ook erna. De installatie van een PIM systeem is geen software project. De gaat hem om een slimme omgang met productinformatie. Dit is een kernproces in elke onderneming en heeft een directe impact op de prestaties

Dit is voor Korapim de belangrijkste stap. De Korapim consultants brengen advies opgedaan in andere projecten, in andere sectoren, met andere producten. Met deze ruime blik begeleiden ze de medewerkers van de klant waardoor er kennisoverdracht plaatsvindt. De opleiding gebeurt on the job en loopt doorheen het volledig proces. 

Advies, begeleiding en opleiding heeft een onbeperkte doorlooptijd. Het resultaat is een onderneming die beter presteert door het gebruik van een slim opgezette Korapim. 

Productinformatie beheer aangepast aan jouw onderneming?

Laat ons beginnen met een gesprek

Na het gesprek krijg je een adviesrapport met:

  • Zicht op de voordelen
  • Raming van de investering
  • Aanpak van het project

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen